PostHeaderIconZwycięzcy i laureaci


Zwycięzcy i laureaciFusionCharts


Konkurs Wiedzy Technicznej odbywa się dwuetapowo. Etap I odbywa się na terenie szkół i jest organizowany przez Szkolne Komisje Konkursowe.

Szkolne Komisje Konkursowe przekazują listy zwycięzców do II etapu – organizowanego przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Wydziałowa Komisja Konkursowa , działająca pod przewodnictwem
prof. dr hab. Jana Ilczuka, opracowuje pytania konkursowe w formie testów obejmujących następujące przedmioty: fizyka, matematyka, informatyka, przedmioty ogólnotechniczne. Uczestnik II etapu konkursu jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na 40 zagadnień podstawowych oraz 10 odpowiedzi z 20 zagadnień fakultatywnych.

Zwycięzcą Konkursu Wiedzy Technicznej zostaje uczestnik otrzymujący największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi na zagadnienia konkursowe II etapu.

Zwycięzcą I Konkursu Wiedzy Technicznej w 1997 roku został Karol Ligęza z II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu. Otrzymał on jako nagrodę rower górski.

Podczas II edycji Konkursu Wiedzy Technicznej w 1998 roku zwycięzcą został Arkadiusz Jestriatjew z Technicznych Zakładów Naukowych z Dąbrowy Górniczej, otrzymując rower górski jako główną nagrodę w konkursie.

W III (1999) edycji Konkursu Wiedzy Technicznej spełniły się marzenia uczestników konkursu, a także Komitetu Organizacyjnego gdyż zgodnie z uchwałą senatu UŚl. trzech pierwszych laureatów uzyskało prawo przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych na kierunek Wychowanie Techniczne Wydziału Techniki bez postępowania kwalifikacyjnego.

Zwycięzcą III Konkursu Wiedzy Technicznej został Michał Kapałka z Zespołu Szkół Elektronicznych „ Elektronik” w Sosnowcu, otrzymując jako główną nagrodę indeks na kierunek Wychowanie Techniczne. Dwa pozostałe indeksy otrzymali :

Piotr Wieczorek z I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie,

Marek Wróbel z Zespołu Szkół Elektronicznych „ Elektronik” w Sosnowcu.

Podczas IV edycji Konkursu Wiedzy Technicznej po raz pierwszy zwycięstwo odniosła kobieta: Kinga Majewska z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

W kolejnych edycjach Konkursu Wiedzy Technicznej zwyciężyli:

V (2001) – Tomasz Kulig z IV LO im. St.Staszica, Sosnowiec

VI (2002) – Marcin Kałuża z IV LO im. St.Staszica, Sosnowiec

VII (2003) – Michał Miodek z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 10 „Elektronik” w Sosnowcu; zgodnie z Uchwałą Senatu UŚ – uprawnienia do podjęcia studiów bez postępowania kwalifikacyjnego uzyskiwali finaliści KWT na kierunek Informatyka (2 osoby) i 5 osób na kierunek Edukacja Techniczno – Informatyczna.

VIII (2004) – Mateusz Deszert – IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu,

IX (2005) – Michał Wróbel z I LO im. L. Kruczkowskiego, Tychy,

X (2006) - Marcin Trzewik z II LO im. E. Plater, Sosnowiec.

XI (2007) - Wojciech Kałuża z IV LO im. St. Staszica, Sosnowiec.

XII (2008) - Jacek Podlewski z I LO im. L. Kruczkowskiego, Tychy.

XIII (2009) -Jakub Klim z VI L.O. im. J. Korczaka w Sosnowcu

XIV (2010) -Rafał SZALECKI z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

XV (2011)- Krzysztof CZERNEK - z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

XVI (2012)-Damian KULA - z II Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Jaworznie

Patronat

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prezydent Miasta Sosnowca

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Prezydent Miasta Będzina