PostHeaderIcon Zaproszenie do udziału w XIX Konkursie Wiedzy Technicznej

Szanowni Państwo,

W imieniu pomysłodawcy konkursu prof. dra. hab. Jan Ilczuka, uprzejmie proszę o rozpropagowanie idei Konkursu wśród uczniów w Państwa szkołach i zachęcenie młodzieży do udziału w jego kolejnej edycji.

Termin zgłaszania uczniów szkoły do udziału w XIX Konkursie Wiedzy Technicznej upływa w dniu 10 marca 2015 r.

PostHeaderIcon FINAŁ XVIII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

11 kwietnia 2014 roku w samo południe w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XVIII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem tego konkursu jest doskonalenie umiejętności dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczającego nas świata oraz poszukiwanie uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotami technicznymi, dla których mogłaby okazać się interesująca oferta edukacyjna Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

PostHeaderIcon Zaproszenie do udziału w XVIII Konkursie Wiedzy Technicznej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy młodzież i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XVIII Konkursie Wiedzy Technicznej organizowanym przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

PostHeaderIcon Ogłoszenie wyników II etapu 2013

FINAŁ XVII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

Konkurs Wiedzy Technicznej, cykliczna impreza organizowana już po raz siedemnasty przez pracowników Katedry Materiałoznawstwa Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to impreza, której początki sięgają roku 1997. To właśnie wtedy pomysłodawca konkursowych zmagań z techniką prof. dr hab. Jan Ilczuk wraz z gronem swoich współpracowników, przygotował po raz pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, zarówno ogólnokształcących, jak i technicznych.

W pierwszym Konkursie w roku 1997 wzięło udział zaledwie 42 uczniów z 7 szkół Zagłębia Dąbrowskiego. Uczniowie z tych samych szkół, a także z wielu, wielu innych, łącznie 104 osoby z 34 szkół woj. śląskiego i z 2 szkół z woj. małopolskiego, zakwalifikowali się - po szczęśliwym przebrnięciu przez sito szkolnych eliminacji, do uczelnianego etapu konkursu, który odbył się w dniu 20 marca br. I znowu, jak co roku, musieli oni zweryfikować swoją wiedzę, rozwiązując zadania konkursowe, jeszcze przed najważniejszym dla wielu z nich egzaminem, jakim niewątpliwie jest matura.

Być może udział w naszym konkursie pomoże, szczególnie tym niezdecydowanym, w podjęciu decyzji o dalszej drodze kształcenia i wyborze konkretnego kierunku studiów. Bowiem właśnie zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych polskich uczelni i promocja kierunków kształcenia proponowanych na naszym Wydziale, to nadrzędny cel Konkursu Wiedzy Technicznej.
Nasz Konkurs, jak wiele innych w naszej Alma Mater, adresowanych do młodzieży ze wszystkich poziomów kształcenia, stanowi swego rodzaju zachętę do odwiedzenia gościnnych murów naszej uczelni. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od przedszkolaka do seniora.

Patronat nad XVII Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydenci Miast – Sosnowca Kazimierz Górski, Będzina Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Do grona tych dostojnych osób dołączył w tym roku również Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej – Pan Tadeusz Donocik będący jednocześnie Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ. Nie wspomniałam tu również o Panu Prezesie KSOiN-u Mieczysławie T. Koczkowskim, na którego pomoc od kilku lat niezmiennie możemy liczyć. Do grona przyjaciół i sponsorów Konkursu, dzięki uprzejmości i propagowania idei konkursu przez Pana Prezesa Donocika, dołączyły również w tym roku następujące firmy: Rudpol – Opa, Bomar oraz Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Patrycji Sopalskiej, za pomoc i ułatwienie kontaktów z firmami zrzeszonymi
w katowickim RIG-u.

Nagrody ufundowały również Agencja Rozwoju Lokalnego S. A. z Sosnowca, od prawie roku kierowana ręką Pana Prezesa Grzegorza Dąbrowskiego. Wcześniej, w roku 2011 i 2012, ARL z Sosnowca, dzięki uprzejmości Pana Prezesa Jana Szoty, także sponsorował nagrody dla finalistów KWT. Należy wspomnieć tutaj również o Panu Krzysztofie Malczewskim - Staroście Będzińskim, który również i w tym roku przygotował gadżety dla naszej młodzieży.

A teraz pora przedstawić finalistów oraz osoby wyróżnione w XVII Konkursie Wiedzy Technicznej. Oto one:
Laureatem I miejsca jest Pan Jakub LORENC z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Miłosza w Jaworznie, który otrzymał 58 punktów – na 67 do zdobycia. Kolega Jakuba, Mateusz WSZOŁEK, też znalazł się wśród finalistów XVII KWT. Obaj Panowie otrzymali cenne nagrody - pierwszą był tablet (!) ufundowany przez Firmę Rudpol – Opa.

Laureatem II miejsca został Pan Damian ŻUCHOWICZ z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu uzyskując 56 punktów a Jego koledzy Marek TRACZ i Piotr PIERWOCHA zajęli odpowiednio V i VI miejsce. Miejsce V zajął także Łukasz SITAREK a VI przypadło w udziale (ex aequo
z Piotrem PIERWOCHĄ) Pawłowi WITEK z Zespołu Szkół Technicznych
w Bytomiu.

Na miejscu III uplasował się Mikołaj ZŁOTKOWSKI z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie (55 pkt.) a miejsce IV przypadło w udziale Marcinowi MUSZALSKIEMU z sosnowieckiego LO im. St. Staszica. Listę laureatów zamykają Kamil DANAK z IV LO im. St. Staszica
i Jonatan BEDNARCZYK z Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Wyróżniliśmy również kolejną 10 uczniów, którzy z rąk sponsorów i władz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach otrzymali drobne upominki.
Na szczególne słowa podziękowania zasługują nauczyciele
i opiekunowie naszych konkursowiczów, a szczególnie ci, których uczniowie zajęli najwyżej punktowane miejsca w tegorocznym konkursie. I tak nagrody ufundowane przez Uczelnianą Organizację Związkową ZNP otrzymali:
Pan mgr Witold Ochman z II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, Pani mgr Maria PIASNY (nauczyciel fizyki) z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Pan mgr Andrzej Niedzielski z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Wręczając nagrody wyróżnionym nauczycielom Prezes ZNP przy UŚ Pani mgr Aneta Trojanowska podkreśliła ciężką pracę nauczycieli i pracowników oświaty, dodając, że za sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy, zainteresowaniom i pasjom przyczynia się do sukcesu swoich uczniów. To właśnie tym osobom jesteśmy szczególnie wdzięczni za to, że swoją codzienną pracą rozbudzają
w uczniach zainteresowania naukami technicznymi i wzmacniają ich kompetencje naukowo-techniczne, matematyczno-fizyczne i informatyczne.

Opuszczając naszą uroczystość znamienici goście – patroni i sponsorzy Konkursu a także dyrektorzy i nauczyciele oraz młodzież biorąca udział
w konkursie zgodnie podkreślali bardzo dobrą organizację naszej imprezy, gościnność i niezwykle przyjazną atmosferę panującą na naszym Wydziale.

My z kolei dziękowaliśmy pedagogom za znakomite przygotowanie młodzieży, sponsorom za fundusze przyznane na zakup nagród a uczniów zachęcaliśmy do bliższego zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki
i Nauki o Materiałach i do powrotu do nas w charakterze studentów.

Czytając wpisy naszych gości do wydziałowej księgi pamiątkowej, jest nam niezwykle miło, że wszyscy podkreślają zasadność podejmowanych przez nas działań i wyrażają nadzieję, że kontynuowanie naszej imprezy
w kolejnych latach będzie stanowiło istotny wkład w kształtowanie umiejętności młodzieży. Starosta Będziński, Pan Krzysztof Malczewski, w swoim liście gratulacyjnym napisał: „Wiedza techniczna to podstawa budowania nowoczesnego państwa i samorządu. Postęp techniczny, w tym wdrażanie nowych technologii i ich popularyzowanie staje się przez to jednym ze sposobów kreowania rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. W powiecie będzińskim duży nacisk kładziemy na techniczne profile kształcenia, przekonani, że to właśnie te dziedziny edukacji są, w ogromnym stopniu, motorem tego rozwoju”.

Takie słowa dodają skrzydeł, sprawiają, że znów się chce na nowo podjąć trud pracy organizacyjnej nad kolejną edycją tego niemałego przecież przedsięwzięcia. Zdajemy sobie przede wszystkim sprawę z tego, iż młodzież przygotowując się do udziału w naszym konkursie rozwija swoje zainteresowania i zdolności a także pogłębia swoją wiedzę techniczną
w zakresie umiejętności logicznego myślenia i działania. Nasz konkurs to także promocja Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i całej naszej uczelni wśród społeczności naszego miasta i regionu.

Dumnie zmierzający ku pełnoletności, bo już 17-o letni Konkurs, na stałe wpisał się do kalendarza imprez edukacyjnych naszego Wydziału, Uczelni i regionu. Nikogo chyba już nie dziwi duża liczba przystępujących do konkursowych zmagań uczniów, skoro wśród „dobrych duchów” naszego Konkursu od samego początku były i wciąż nas wspierają zarówno władze Uniwersytetu Śląskiego, jak i władze samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego, a także wierne grono naszych przyjaciół i sponsorów, bez których zaplanowanie imprezy na dotychczasowym poziomie byłoby prawie niemożliwe.

Zatem do zobaczenia za rok, być może w gronie nowych sympatyków i fanów techniki!

Iwona Kantorysińska
Jan Ilczuk

Zobacz zdjęcia

PostHeaderIcon XVII Konkurs Wiedzy Technicznej

XVII Konkurs Wiedzy Technicznej

20 marca 2013 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się II uczelniany etap XVII Konkursu Wiedzy Technicznej.

PostHeaderIcon XVII Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin XVII Konkursu Wiedzy Technicznej

Regulamin XVII Konkursu Wiedzy Technicznej

PostHeaderIcon FINAŁ XVI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

FINAŁ XVI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

Zobacz zdjęcia

13 kwietnia 2012 roku w samo południe w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XVI Konkursu Wiedzy Technicznej.

PostHeaderIcon XVI Konkurs Wiedzy Technicznej

XVI Konkurs Wiedzy Technicznej

Zobacz zdjęcia

PostHeaderIcon FINAŁ XV KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

FINAŁ XV KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

15 kwietnia 2011 roku w samo południe w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XV Konkursu Wiedzy Technicznej.

PostHeaderIcon INFORMACJA O XV KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

INFORMACJA O XV KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

Patronat

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prezydent Miasta Sosnowca

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Prezydent Miasta Będzina